Readings for line KD.10.258

L.10.264KD.10.258
Al þat þe boke bit · by holycherche techyng
M.10.264KD.10.258
Al þat þe book bit  bi holychurche techynge .
Cr1.10.262KD.10.258
Al that the boke byt by holye churches teaching
W.10.264KD.10.258
Al þat þe book bit . bi holi cherches techyng .
Hm.10.264KD.10.258
and þat þe book bytte · by holy cherches techynge ·
C.10.262KD.10.258
Al that þe book bides · by haly cherche techyng
G.11.264KD.10.258
& þat þe boke byddethe by holycherche teychyng
O.10.264KD.10.258
Al þat þe book bit  bi holi chirche techyng
R.10.267KD.10.258
Alle þat þe boke bitt  by holy cherche techynge .
F.7.267KD.10.258
Al þat þe book biddis þe / by holy chirche techyng