Readings for line KD.10.265

L.10.272KD.10.265
Sithenes þow seest þi-self · as in soule clene
M.10.272KD.10.265
Sithenes þow seest þi-self  as in soule clene
Cr1.10.270KD.10.265
Sithens thou seest thy-selfe as in soule cleane
W.10.272KD.10.265
Syþenes þow seest þi-self . as in soule clene           W.10.272:nota
Hm.10.272KD.10.265
syþnes thu semest thy-sylfe · as yn soule clene ·
C.10.270KD.10.265
Sithen thow seste thy-self · as in soule clene
G.11.272KD.10.265
sythe þou seeste thy-selffe as In souvle cleane
O.10.272KD.10.265
Siþen þou seest þi-self  as in soule clene
R.10.275KD.10.265
Sethenes þow sest þi-selue  as in soule clene .
F.7.274KD.10.265
Sytthe þou seest þy-selue / in þyn soule klene.