Readings for line KD.11.155

L.11.158KD.11.155
Þat was an ...?...vncrystene creature · as clerkes fyndeth in bokes
M.11.157KD.11.155
That was an vncristen creature  as clerkes fynde in bookes
Cr1.11.157KD.11.155
That was an vnchristen creature as clarkes finde in bokes
W.11.158KD.11.155
That was an vncristene creature . as clerkes fyndeþ in bokes
Hm.12.340KD.11.155
þat was an vncrystene creature · as clerkys fyndyn yn bookes ·
C.11.158KD.11.155
That was an vncristen creature · as clerkes fynde in bokes
G.12.159KD.11.155
þat was a vncrysten creatuvre as clerkes fynd In bokes
O.11.159KD.11.155
Þat was an vncristen creature  as clerkis fynden in bokis
R.11.156KD.11.155
Þat was an vncristene creature  as clerkes fyndeth in bokes .
F.8.154KD.11.155
Þat was an vn-cristene creature / as clerkis knowe in bookis.