Readings for line KD.11.183

L.11.176KD.11.183
For hem þat hateth vs · is owre meryte to louye
M.11.175KD.11.183
For hem þat haten vs  is oure merite to louye
Cr1.11.175KD.11.183
For hem that haten vs , is our merite to loue ,
W.11.176KD.11.183
For hem þat haten vs . is oure merite to louye           W.11.176:nota
Hm.12.358KD.11.183
for hem þat hatyn vs · is our meryt to louye ·
C.11.176KD.11.183
For hem that haten vs · is oure merite to loue
G.12.177KD.11.183
for theym that haten vs / ys our merytt to louve
O.11.177KD.11.183
For hem þat haten vs  is oure meryte to louye
R.11.185KD.11.183
For hem þat haten vs  is oure merite to louye
F.8.182KD.11.183
For / fore hem / þat haten vs / ys most meryȝt to lovyȝe.