Readings for line KD.11.285

L.11.286KD.11.285
Ne neither kirtel ne cote · þeigh þey for colde shulde deye
M.11.285KD.11.285
Ne neither curtel ne cote  þough þei for cold shulde deye
Cr1.11.285KD.11.285
Ne nether kirtle ne cote , though thei for cold shold die
W.11.286KD.11.285
Ne neiþer kirtel ne cote . þeiȝ þei for cold sholde deye
Hm.12.161KD.11.285
no neyþer kyrtel ne cote · þow þey for colde schulde deye
C.11.285KD.11.285
Ne nouther kirtil ne cote · theygh thay for calde sholde deye
G.12.287KD.11.285
ne neyther kyrtell ne cote thoghe þei for colde shold dye
O.11.287KD.11.285
Ne neiþer kirtel ne kote  þouȝ þei for coold schulden deye
R.11.297KD.11.285
Ne noyther kertel ne cote  þeiȝ þei for colde schuld deye
F.8.288KD.11.285
Neyþir kertyl ne cote / þeyhȝ þey for cold sholde pershe.