Readings for line KD.11.336

L.11.340KD.11.336
In etyng in drynk....ynge · and in engendrynge of kynde
M.11.339KD.11.336
In etynge in drinkynge  and in engendrynge of kynde .
Cr1.11.339KD.11.336
In eatyng & drynkyng , & in engendryng of kynde ,
W.11.340KD.11.336
In etynge in drynkynge . and in engendrynge of kynde
Hm.12.215KD.11.336
yn etynge and drynkynge · and yn engendrynge of kynde ·
C.11.339KD.11.336
In etynge in drynkynge · and in engendrynge of kynde
G.12.341KD.11.336
In eytyng & drynkyng In engenderyng off kynd
O.11.341KD.11.336
In etyng & drynkyng  & in engendryng of kynde
R.11.351KD.11.336
In etynge in drinkynge  & in engendringe of kende .
F.9.17KD.11.336
In etynge & drynkynge / in gendrynge of keende.