Readings for line KD.11.44

L.11.44KD.11.44
Allas eye quod elde · and holynesse bothe
M.11.44KD.11.44
Allas eighe quod Elde  and holynesse bothe
Cr1.11.44KD.11.44
Alas Eighe quod Elde , and holines bothe ,
W.11.44KD.11.44
Allas eiȝe quod Elde . and holynesse boþe
Hm.11.44KD.11.44
Alas eiȝe quod elde · and holynesse bothe ·
C.11.44KD.11.44
Allas eyghe quod Elde and holynesse bothe
G.12.44KD.11.44
allas heyghe quod elde & holynes bothe
O.11.44KD.11.44
Allas ye quod Elde  and holynesse boþe
R.11.44KD.11.44
¶ Allas eyȝe quod elde  and holynesse bothe .
F.8.42KD.11.44
Allas . Ricchesse quod Elde / & holynesse boþe.