Readings for line KD.12.113

L.12.121KD.12.113
Archa dei in þe olde lawe · leuites it kepten
M.12.121KD.12.113
Archa dei in þolde lawe  leuytes it kepten .
Cr1.12.120KD.12.113
Archa dei in the olde lawe , Leuites it kepten ,
W.12.120KD.12.113
Archa dei in þe olde lawe . leuytes it kepten
Hm.12.427KD.12.113
Archa dei yn the olde lawe · leuytes yt keptyn ·
C.12.120KD.12.113
Arcaha dei in the olde lawe · leuites it kepten
G.13.121KD.12.113
archa dei / In þe old lawe leuvytes ytt kepten
O.12.121KD.12.113
Archa dei in þe olde lawe  leuytes it kepten
R.12.123KD.12.113
Archa dei in þe holde lawe  leuites it kepten .
F.9.240KD.12.113
/ [¶] Archa dei in þe olde lawe / levites it kepten.