Readings for line KD.14.196

L.14.209KD.14.196
Ellis is al an ydel · al þat euere we writen
M.14.210KD.14.196
Elles is al on ydel . al þat euere we wryten .
Cr1.14.210KD.14.196
Els is all idle , and all that euer we wryten
W.14.208KD.14.196
Ellis is al on ydel . al þat euere writenW.14.208: W alone reads writen; other manuscripts have we wryten.
Hm.14.209KD.14.196
elles is al yn ydel all that euere we wryte
C.14.208KD.14.196
Elles is al on ydel · al þat euere we written
G.15.207KD.14.196
elles ys all In Idle all þat euver we wryten
O.14.208KD.14.196
Elles is al on ydel  al þat euere we writen
R.14.208KD.14.196
Elles is alle an ydel  alle þat euere we writen .
F.10.675KD.14.196
Ellis is al ydelnesse / al þat euere þey wryten.