Readings for line KD.14.199

L.14.212KD.14.199
Elles is al owre laboure loste · lo how men writeth
M.14.213KD.14.199
Elles is al oure labour lost . lo how men write.th
Cr1.14.213KD.14.199
Els is all our labour loste , lo howe men wryteth
W.14.211KD.14.199
Ellis is al oure labour lost . lo how men writeþ
Hm.14.212KD.14.199
elles is is all our labour lost loo how men wryteth ·
C.14.211KD.14.199
Elles is al our labour loost ˜ lo how men writees
G.15.210KD.14.199
elles ys all. yn Idle our labouvr lost loo howe men wryten
O.14.211KD.14.199
Ellis is al oure labour lost  lo how men writen
R.14.211KD.14.199
Elles is alle oure labour lost  lo how men writeth .
F.10.678KD.14.199
Ellis al oure labour is / laweles y trowe.F.10.678: The phrase "labour . . . trowe" is written over an erasure.
F.10.679KD.14.199-200
Looke how men wryten / in fenestris at þe freris.