Readings for line KD.14.219

L.14.235KD.14.219
Ne none of þe seuene synnes · sitten ne mowe þere longe
M.14.236KD.14.219
Ne noon of þe seuene synnes . sitten ne mowe þere longe
Cr1.14.236KD.14.219
Ne none of the seuen synnes , syt ne may there longe
W.14.234KD.14.219
Ne none of þe seuene synnes . sitten ne mowe þer longe
Hm.14.236KD.14.219
ne noon of þe seuene synnys · sytten ne mowyn þere longe
C.14.234KD.14.219
Ne noon of the seuene synnes · sitten ne mow ther longe
G.15.233KD.14.219
ne non off þe seyuven synnes sytt mow þer long
O.14.234KD.14.219
Ne noon of þe seuene synnes  sitte ne mowen þere longe
R.14.234KD.14.219
Ne non of þe seuene synnes  sitten ne mow þere longe .
F.10.696KD.14.219
Ne non of þe seuyn synnes / sytte ne mowe þere longe.