Readings for line KD.14.23

L.14.26KD.14.23
Shal neuere myste bimolen it · ne moth after biten it
M.14.26KD.14.23
Shal neuere myste bimoulen it . ne mothe after biten it
Cr1.14.26KD.14.23
Shal neuer chest bymolen it , ne mough after byte it
W.14.26KD.14.23
Shal neuere cheeste bymolen it . ne moþe after biten it
Hm.14.26KD.14.23
Schall neuere chiste bymowlyn it · ne mothe after bytyn it
-
C.14.26KD.14.22-23
Do best shal neuere myst bynolnen it · ne mought after biten it
G.15.26KD.14.22-23
dobest shall neuer myst bymouvllen ne mooght after byten ytt
O.14.26KD.14.22-23
Do-best schal neuere myst bymolen it  ne moþþe after biten it
R.14.26KD.14.23
Schal neuere myst by-mole it  ne mothe after biten it .
F.10.500KD.14.23
& þan shal neuere myst moole it / ne motthe do it skaþe.