Readings for line KD.14.249

L.14.254KD.14.249
A beggeres bagge · þan an yren-bounde coffre
M.14.255KD.14.249
A beggers bagge . þan an yren-bounden cofre
Cr1.14.255KD.14.249
A beggers bagge , than an yron bound cofer
W.14.253KD.14.249
A beggeris bagge . þan an yren bounde cofre
Hm.14.255KD.14.249
a beggers bagge þan an yryn bounde coffre
C.14.253KD.14.249
A begger bagge than an Iren bounden coffires
G.15.252KD.14.249
a beggers bagge þen an yren bouvnden coffer
O.14.253KD.14.249
A beggers bagge  þan an iren-bounden cofre
R.14.264KD.14.249
A beggeres bagge  þan an Iren bounde coffre .
F.10.726KD.14.249
A beggerys bagge / or a bownden coffre.