Readings for line KD.14.324

L.14.339KD.14.324
I ne hadde ben ded and doluen · for doweles sake
...?...M.14.337: Something now illegible has been erased in the margin.
M.14.337KD.14.324
I ne hadde ben ded and doluen . for doweles sake
Cr1.14.337KD.14.324
I ne had be dead and doluell , for dowels sake
W.14.335KD.14.324
I ne hadde be deed and doluen . for dowelis sake
Hm.14.337KD.14.324
þat y ne hadde ben ded and doluyn · for dowellys sake ·
C.14.335KD.14.324
I ne had ben dede · and deluen for dowel sake
G.15.334KD.14.324
I ne had be dede & doluven for dowell sake
O.14.335KD.14.324
I ne hadde be deed & doluen  for do-welis sake
R.14.348KD.14.324
I ne hadde be dede and doluen  for doweles sake .
F.10.803KD.14.324
I hadde[ne] hadde ben deed / & doluen / for doweelis sake.