Readings for line KD.14.61α

L.14.68KD.14.61α
Dixit & facta sunt &c ·
M.14.69KD.14.61α
Dixit & facta sunt & cetera
Cr1.14.67KD.14.61α
Dixit et facta sunt .
W.14.67KD.14.61α
Dixit & facta sunt &c
Hm.14.67KD.14.61α
Dixit & facta sunt · & cetera ·
C.14.67KD.14.61α
dixi & facta sunt & cetera ·
G.15.67KD.14.61α
dixit et facta sunt : et cetera //
O.14.67KD.14.61α
Dixit & facta suntO.14.67: This line is written in the right margin.
R.14.69KD.14.61α
Dixit & facta sunt &cetera .
F [Not found.]