Readings for line KD.15.257

L.15.267KD.15.257
Misdoth he no man · ne with his mouth greueth
M.15.263KD.15.257
Misdoth he no man . ne with his mouthe greueth .
Cr1.15.260KD.15.257
Misdoth he no man ne with his mouth greueth ,
W.15.263KD.15.257
Misdooþ he no man . ne wiþ his mouþ greueþ
Hm.15.259KD.15.257
mysdoiþ he noman · ne wyþ his mowþ greueþ ·
C.15.258KD.15.257
Misdoþ he no man · ne with his mouthe greues
G.16.262KD.15.257
myssdoethe he no man ne wyth hys mouvthe greuvethe
O.15.262KD.15.257
Misdooþ he no man  ne wiþ his mouþ greueþ
R.15.286KD.15.257
Misdoth he no man  ne with his mouth greueth .
F.11.273KD.15.257
He mys-doþ no man / ne with his mowþ hym greveþ.