Readings for line KD.15.388

L.15.401KD.15.388
As clerkes in corpus cristi feste · singen & reden
# festum Corporis Cristi
M.15.397KD.15.388
As Clerkes in Corpus Cristi feeste . syngen and reden .
Cr1.15.393KD.15.388
As clarkes in Corpus Christi feaste , singen and reden
W.15.396KD.15.388
As clerkes in Corpus Christi feeste . syngen and reden
Hm.15.392KD.15.388
as clerkes in corpus christi feste syngyn and redyn ·
C.15.387KD.15.388
As clerkes in corpus christi feste · syngynge and redynge
G.16.391KD.15.388
as clerkes yn corpus cristi feaste syngen & reden
O.15.392KD.15.388
As clerkis in corpus christi feeste  syngen & reden
R.15.422KD.15.388
As clerkes in corpus christi fest  syngen and reden .
F.11.406KD.15.388
As Clerkys in corpus cristi feste / reedyn & syngyn. Two drypoint <X>s appear in the right margin.