Readings for line KD.15.9

L.15.9KD.15.9
God loke ȝow lordes · ne louted faire
M.15.9KD.15.9
God loke ȝyow lordus . ne louted faire
Cr1.15.9KD.15.9
God loke you lordes , ne louted fayre
W.15.9KD.15.9
God loke yow lordes . ne loutede faire
Hm.15.9KD.15.9
god loke ȝow lordes · ne lowtyd fayre
C.15.09KD.15.9
God loke yow lordes · ne louted faire
G.16.9KD.15.9
god looke you lordes & louvted fayre
O.15.9KD.15.9
God loke ȝow lordis  ne loutede fayre
R.15.9KD.15.9
God loke ȝow lordes  ne louted faire .
F.11.9KD.15.9
God looke ȝow lordis / ne y lowtyd to hem fayre.