Readings for line KD.18.312

L.18.318KD.18.312
Firste þorw þe we fellen · fro heuene so heigh
M.18.318KD.18.312
Furste þoruȝ þe . we fellen from heuene so heiȝghee
Cr1.18.318KD.18.312
First through the we fell from heauen so hye ,
W.18.318KD.18.312
First þoruȝ þe we fellen . fro heuene so heiȝe
Hm.18.318KD.18.312
furste þurgh þe we fellen · fro heuene so heyȝe ·
C.18.318KD.18.312
Fyrst thorugh the we fellen fra heuene so heigh
G.19.318KD.18.312
fust furste thrugh þe we fellen fro heyuven so heghe
O.18.319KD.18.312
First þoruȝ þee we fellen  fro heuene so hye
R.18.313KD.18.312
¶ Furst þoruȝ þe we felle  fram heuene so hiȝe .
F.14.311KD.18.312
Fyrst / we fylle þorghȝ þe / fram heuynne so heyȝe.