Readings for line KD.19.150

L.19.148KD.19.150
Þat angeles & archangeles · ar þe day spronge
M.19.148KD.19.150
Þat angeles and archangeles . er þe day spronge
Cr1.19.148KD.19.150
That angels and archangels ere the day spronge
W.19.147KD.19.150
That Aungeles and Archaungeles . er þe day spronge
Hm.19.147KD.19.150
that aungels and archangels · er þe day spronge
C.19.145KD.19.150
That angels and archangels · er the day sprange
G.20.146KD.19.150
that angelles & arkangelles ere þe day sprange
O.19.146KD.19.150
Þat aungelis & archaungelis  er þe day sprunge
R [Not found.]
F.15.152KD.19.150
Þat angelis & Archangelis / er þe day gan springe.