Readings for line KD.19.246

L.19.246KD.19.246
He wissed hem wynne it aȝeyne · þorw wightnesse of handes
M.19.246KD.19.246
He wissed hem wynnen it aȝein . þoruȝ w..tnesse of handes .
Cr1.19.245KD.19.246
He wished them win it agayn thrugh wightnes of hand
W.19.245KD.19.246
He wissed hem to wynne it ayein . þoruȝ wightnesse of handes
Hm.19.245KD.19.246
he wyssid hem wynne it aȝen · þurgh wytnesse of handys ·
C.19.236KD.19.246
He wissed hem wynne it ayein · thurȝ witnesse of handes
G.20.235KD.19.246
he wyssed þem wynne ytt ageyn / thrugh ryghtyouvsnes off handes
O.19.236KD.19.246
He wissede hem to wynne it aȝeyn  þoruȝ wiȝtnesse of handis
R [Not found.]
F [Not found.]