Readings for line KD.19.283

L.19.285KD.19.283
Shulde neuere mete ne mochel drynke · make hym to swelle
M.19.285KD.19.283
Shulde neuere mete ne muchel drynke . make hym to swelle .
Cr1.19.284KD.19.283
Shuld neuer meate ne much drinke make him to swel
W.19.284KD.19.283
Sholde neuere mete ne muchel drynke . make hym to swelle
Hm.19.284KD.19.283
ne schulde neuer mete ne moche drynke · make hym to swelle
C.19.273KD.19.283
Schulde neuere mete ne muchel drynke · make hym to swelle
G.20.273KD.19.283
shold neuer meyte / ne moche drynk / make hym to swelle
O [Not found.]
R [Not found.]
F.15.286KD.19.283
Sholde neuere meete ne myschef / maken hym to swelle.