Readings for line KD.19.51

L.19.51KD.19.51
Myȝt no deth hym fordo · ne adown brynge
M.19.51KD.19.51
Miȝte no deþ hym for-do . ne a-doun bringe
Cr1.19.51KD.19.51
Might no death him fordo , ne adowne brynge
W.19.51KD.19.51
Mighte no deeþ hym fordo . ne adoun brynge
Hm.19.50KD.19.51
mygth no deþ hym fordo · ne a-doun brynge ·
C.19.49KD.19.51
Might no deth hym for-do ˜ ne a-doun brynge
G.20.49KD.19.51
myght no deathe hym fordoo / ne adowne bryng
O.19.49KD.19.51
Myȝt no deþ hym fordo  ne adoun brynge
R [Not found.]
F.15.52KD.19.51
Myghte no deeþ hym for-do / ne noþyng doun brynge.