Readings for line KD.20.205

L.20.204KD.20.205
And holde þe þere eure · tyl I sende for þe
M.20.204KD.20.205
And holde þe þere euere / til I seende for þe
Cr1.20.203KD.20.205
And hold the there euer tyll I send for the ,
W.20.204KD.20.205
And hold þee þere euere . til I sende for þee
Hm.20.204KD.20.205
and hold the þere euere · tyll y sende for þe
C.20.202KD.20.205
And holde þe ther euer · til I sende for the
G.21.202KD.20.205
& hold þe there euver / tyll I send for the
O.20.202KD.20.205
And holde þee þere euere  til I sende for þee
R.20.179KD.20.205
And halde þe þere euere  til I sende for þe .
F.16.205KD.20.205
& holde þe þere euere / tyl y seende for the.