Readings for line KD.5.10

L.5.10KD.5.10
For I say þe felde ful of folke · þat I bifore of seyde
M.5.10KD.5.10
For I sawȝgh þe fielde ful of folk . þat I bifore of seide
Cr1.5.10KD.5.10
For I se the felde ful of folke , that I before of sayde
W.5.10KD.5.10
For I seiȝ þe feld ful of folk . þat I bifore of seide
Hm.5.10KD.5.10
for y sawȝ a feld ful of folk · þat y before of seyde
C.5.10KD.5.10
For I sey þe felde ful of folk · þat I bifore of saide
G.6.10KD.5.10
I seghe the felde fuvll of for / that I ere off sayde
O.5.10KD.5.10
For I saw þe feeld ful of folk  þat I bifore of seyde
R.5.10KD.5.10
For I say þe felde ful of folke  þat I be-fore of seyde
F.5.8KD.5.10
For y seyȝ þe feld ful of folk / þat y be-fore of seyde.