Readings for line KD.5.310

L.5.323KD.5.310
Hikke þe hakeneyman · and hugh þe nedeler
M.5.323KD.5.310
H...eikke þe hakenei....yman . and hugh þe neldere
Cr1.5.319KD.5.310
Hycke the hackeney man , and Hughe the medler
W.5.321KD.5.310
Hikke þe hakeneyman . and hugh þe Nedlere
Hm.5.323KD.5.310
hykke the hakeny-man · and howe the nedlere
C.5.324KD.5.310
Hik þe hakenay man and hugh þe nedeler
G.6.321KD.5.310
hycke þe hakneyman and huvgh the nedeler
O.5.324KD.5.310
Hicke þe hakeney-man  & hue þe nedeler
R.5.325KD.5.310
Hikke þe hakeney-man  and howe þe nedelere .
F.5.322KD.5.310
& hikke þe hakeney man / & howe þe nedlere.