Readings for line KD.5.456

L.5.468KD.5.456
Al þat I wikkedly wan · sithen I wytte hadde
M.5.469KD.5.456
Alle þat I wikkudly wan  syth I witte hadde .
Cr1.5.464KD.5.456
All that I wyckely wan , sythen I wytte had .
W.5.466KD.5.456
Al þat I wikkedly wan . siþen I wit hadde
Hm.5.469KD.5.456
al that y wykkydly wan · sytthe y lyfe hadde
C.5.469KD.5.456
Alle þat I wikkidly wanne · syth I wit hadde
G.6.466KD.5.456
all that I wykkedly wanne sythen I wytt had
O.5.470KD.5.456
Al þat I wickidlich wan  siþen I witt hadde
R.5.470KD.5.456
Alle þat I wikkedliche wan  sitthen I witt hadde .
F.5.464KD.5.456
Of al þat y so wykkidly wan / sytthe y wit hadde.