Readings for line KD.5.508

L.5.527KD.5.508
Þat alle seyntes in heuene · songen at ones
x
M.5.528KD.5.508
Þat alle seint.es in heuene  songen at ones .
Cr1.5.522KD.5.508
That all Sayntes in heauen songen at once ,
W.5.525KD.5.508
That alle Seintes in heuene . songen atonesat ones
Hm.5.528KD.5.508
that alle the seyntys yn heuene · songyn at onys
C.5.523KD.5.508
Til alle seyntes in heuene sogenso[n]gen atonesat ones
G.6.525KD.5.508
then all þe seyntes In heyuven songen att onesce
O.5.529KD.5.508
Þat alle seyntis in heuene  sungen at ones
R.5.528KD.5.508
Þat alle seyntes in heuene  songen at ones .
F.5.521KD.5.508
& alle þe seyntis in heuene / a-non / þus þey sungyn a tonysat onys.