Readings for line KD.5.554

L.5.573KD.5.554
And ȝif ȝe wilneth to wite · where þat he dwelleth
# quomodo docet viam viamviam ad veritatem
M.5.574KD.5.554
And if ȝye wilneth to witen  where þat he dwelleþ
Cr1.5.568KD.5.554
And if ye wyll wytte where he wonnith :
W.5.571KD.5.554
And if ye wilneþ to wite . where þat he dwelleþ
Hm.5.573KD.5.554
and ȝif ȝe wylneþ to wyte · where that he dwelleth ·
C.5.568KD.5.554
And if ye wilnes to wite · where þat he dwelles
G.6.572KD.5.554
and yff ye wylnen to wytt where that he dwellythe
O.5.575KD.5.554
And if ȝe wilneþ to wite  where þat he dwelliþ
R.5.574KD.5.554
And if ȝe wilneth to wite  where þat he dwelleth .
F.5.564KD.5.554
& if ȝe wilneþ to wete / where þat he dwellyþ.