Readings for line KD.5.612

L.5.634KD.5.612
Þe boldnesse of þi bienfetes · maketh þe blynde þanne
...?...?...esseM.5.635: This erased marginal note was likely a guide for the correction þe boldnesse.
M.5.635KD.5.612
...?...Þe boldnesse of ...thy bienfaitz . makeþ þe blynde þanne .
Cr1.5.629KD.5.612
The boldnes of the benefites maketh the blynde than
W.5.632KD.5.612
The boldnesse of þi bienfetes . makeþ þee blynd þanne
Hm.5.635KD.5.612
the boldnesse of thy benfetys · makyth the blynde thanne
C.5.630KD.5.612
the boldnesse of thy bienfaittes · make þe blyne þanne
G.6.633KD.5.612
þe boldnes off þi byenfaytes make þe blynd then
O.5.637KD.5.612
Þe boldenesse of þi beenfetis  makenO.5.637: OC2 alone have the form maken; variants include make (GYCBmBoF) and makeþ (WHmCrCotLR). þee blynde þanne
R.5.635KD.5.612
Þe boldenesse of þi benefetes  maketh þe blynd þanne .
F.5.622KD.5.612
& þe boldenesse of þyn benefetys / make þe blynd þanne.