Readings for line KD.6.213

L.6.217KD.6.213
Bolde beggeres and bigge · þat mowe her bred biswynke
M.6.217KD.6.213
Bolde beggers and bigge . þat mowe here bred swynke
Cr1.6.216KD.6.213
Bolde beggers & bygge , that may her bread swinke ,
W.6.217KD.6.213
Bolde beggeris and bigge . þat mowe hir breed biswynke
Hm.6.216KD.6.213
bolde beggers and bygge · that mowyn her breed byswynke
C.6.215KD.6.213
Bolde beggers and bigge · þat mowe hir bred biswynke
G.7.217KD.6.213
bold beggers & bygge þat mow þer brede byswynke
O.6.218KD.6.213
Bolde beggers & bigge  þat mowen her breed biswynke
R.6.216KD.6.213
Bolde beggeres and bigge  þat mowen here brede by-swynken .
F.5.866KD.6.213
Þat bolde beggeris & bygge / þat for here breed mowe swynke.