Readings for line KD.6.36

L.6.37KD.6.36
Als longe as I lyue · I shal þe mayntene
M.6.37KD.6.36
Als longe as I liue . I shal þe mainteine .
Cr1.6.37KD.6.36
As longe as I lyue I shal the mayntaine
W.6.37KD.6.36
Als longe as I lyue . I shal þee mayntene
Hm.6.37KD.6.36
as longe as y lyue · y schall the ma.....ynteyne
C.6.35KD.6.36
As lange as I lyue · I shal þe mayntene
G.7.37KD.6.36
as longe as I lyuve I shall the menteygne
O.6.37KD.6.36
As longe as I lyue  I schal þee mayntene
R.6.37KD.6.36
As longe as I lyue  I schal þe meyntene .
F.5.689KD.6.36
& as longe asas [y] lyve in londe / y shal þe Meyntene.