Readings for line KD.9.148

L.9.156KD.9.148
Þe gospel is here-ageine · in o degre I fynde
M.9.155KD.9.148
Þe gospell is here aȝein  in o degre I fynde .
Cr1.9.155KD.9.148
The gospel is here agayne , in one degre I fynde .
W.9.155KD.9.148
The gospel is her-ayein . in o degre I fynde
Hm.9.156KD.9.148
the gospel is heragayn · yn oo degre y fynde ·
C.9.149KD.9.148
the gospel is here ayein · in o degre I fynde
G.10.154KD.9.148
þe gospell ys þer-agayne In on degre I fynde
O.9.154KD.9.148
Þe gospel is her-aȝeyn  in o degre I fynde
R.9.153KD.9.148
Þe gospel is here-a-geyne  in on degre I fynde
F.6.275KD.9.148
But þe gospel ys þere-ageyn / in þis degre y fyȝnde.