Readings for line KD.9.58

L.9.58KD.9.58
Ac Inwitte is in þe hed · and to the herte he loketh
M.9.58KD.9.58
Ac inwitte is in þe hed  and to þe herte he loketh
Cr1.9.58KD.9.58
And Inwyt is in þe head and to the hert loketh
W.9.58KD.9.58
Ac Inwit is in þe heed . and to þe herte he lokeþ
Hm.9.58KD.9.58
ac ynwytte is yn the hed · and to the herte he loketh ·
C.9.57KD.9.58
And inwit is in þe hed · and to þe herte he lokes
G.10.58KD.9.58
but Inwytt ys yn þe heyde / & to þe herte he lokethe
O.9.58KD.9.58
Ac inwitt is in þe hed  & to þe herte he lokiþ
R.9.58KD.9.58
Ac inwitt is in þe hed  and to þe herteR.9.58: Only Cr and R omit he before loketh. loketh .
F.6.184KD.9.58
& Inwit ys in þe hevid / & to þe herte he lookeþ.