Readings for line KD.9.80

L.9.82KD.9.80
For more bilongeth to þe litel barne · ar he þe lawe knowe
# what belongyth to the litle Barn
M.9.82KD.9.80
For more bilongeth to þe litul barne  ar he þe lawe knowe
Cr1.9.82KD.9.80
For more belongeth to þe litle barne or he þe lawe know
W.9.82KD.9.80
For moore bilongeþ to þe litel barn . er he þe lawe knowe          W.9.82:nota
Hm.9.83KD.9.80
for more bylongeth to the lytyl barn · er he the lawe conne ·
C.9.80KD.9.80
For more bilonges to þe litel barn · er he þe lawe knowe
G.10.82KD.9.80
For more longer to þe lytull barne er he þe lawe knowe
O.9.82KD.9.80
For more bilongeþ to þe litil barn  er he þe lawe knowe
R.9.82KD.9.80
For more by-longeth to þe litel barne  ar he þe lawe knowe .
F.6.207KD.9.80
For more longiþ a lytyl barn / er he þe lawe knowe.