Readings for line KD.P.106

L.P.106KD.P.106
And to opne it to hem · and heuene blisse shewe
mistice loquitur
M.P.106KD.P.106
And to open it to hem  and heuene blisse shewe
Cr1.P.106KD.P.106
And to open it to hem , and heuens blisse shewe
W.P.106KD.P.106
And to opene it to hem . and heuene blisse shewe
Hm.P.105KD.P.106
and to opene it to hem · and heuene blysse schewe
C.P.105KD.P.106
And to open it to hem · and heuene blisse schewe
G.1.106KD.P.106
& to open ytt to them & heyuven blysse shewe
O.P.106KD.P.106
And to opene it to hem  & heuene blis schewe
R [Not found.]
F.1.100KD.P.106
& to opene it to hem / & heuene blysse hem shewe.