Readings for line KD.P.18

L.P.18KD.P.18
Of alle maner of men  þe mene and þe riche
M.P.18KD.P.18
Of alle manere of men  þe mene and þe ryche
Cr1.P.18KD.P.18
Of all maner of men the meane and the ryche
W.P.18KD.P.18
Of alle manere of men . þe meene and þe riche .
Hm.P.18KD.P.18
of alle manere of men · the mene and the ryche
C.P.18KD.P.18
Of alle manere of men · the mene and the riche
G.1.18KD.P.18
off all maner off men þe meyne & þe ryche
O.P.18KD.P.18
Of al manere of men  þe mene & þe riche
R [Not found.]
F.1.17KD.P.18
Of alle manere of men / þe mene & þe ryche