Readings for line KD.P.55

L.P.55KD.P.55
Grete lobyes and longe · that loth were to swynke
M.P.55KD.P.55
Grete lobyes and longe  þat loþe weren to swynke
Cr1.P.55KD.P.55
Greate loubeis and longe þat loth were to swynke
W.P.55KD.P.55
Grete lobies and longe . þat loþe were to swynke
Hm.P.54KD.P.55
grete lobyes an.d longe · that loþe were to swynke
C.P.55KD.P.55
Grete lobies an longe · that lathe were to swynke
G.1.55KD.P.55
greyte lobyes & long þat loth were to swynke
heremytis
O.P.55KD.P.55
Grete lobyes & longe  þat loþ weren to swynke
R [Not found.]
F.1.46KD.P.55
& grete longe lobyes / þat looþ weryn to swynke