Readings for line KD.1.115

L.1.115KD.1.115
In-to a depe derke helle · to dwelle þere for eure
M.1.116KD.1.115
In-to a depe derke helle  to dwelle þere for euere 
Cr1.1.114KD.1.115
Into a depe darke hell to dwell there for euer
W.1.115KD.1.115
In-to a deep derk helle . to dwelle þere for euere
Hm.1.110KD.1.115
In-to a deep derk helle  to dwelle there for-euere
C.1.113KD.1.115
In-to a depe derk helle · to dwelle ther for euere
G.2.115KD.1.115
In-to a depe darke hell to dwell there for euver
O.1.114KD.1.115
In-to a depe derk helle  to dwelle þere for euere
R.1.115KD.1.115
In-to a deepe derke helle  to dwelle þere fore euere .
F.2.112KD.1.115
In-to þe derke helle / to dwelle þerinne for euere.