Readings for line KD.1.46

L.1.47KD.1.46
Go to þe gospel quod she · þat god seide hym-seluen
M.1.48KD.1.46
Go to þe gospell quod she  þat god saide hym-seluen .
Cr1.1.46KD.1.46
Go the gospell , quod she , that god sayd hym-selfe
W.1.47KD.1.46
Go to þe gospel quod she . þat god seide hym-seluen
Hm.1.46KD.1.46
goo to the gospel quod sche  that god seyde hym-sylue
C.1.45KD.1.46
Go to þe gospel quod she · that god saide hym-seluen
G.2.47KD.1.46
go to the gospell quod she that god seyd hym-seluven
O.1.46KD.1.46
Go to þe gospel quod sche  þat god seyde hym-seluen
R.1.48KD.1.46
Goo to þe gospelle quod sche  þat god seyde hym-selue .
F.2.47KD.1.46
/ [¶] Quod she  go to þe gospel / þat god seyde hym-selue.