Readings for line KD.13.162

L.13.171KD.13.162
Ne noither fuire ne flode · ne fere of þine enemy
M.13.170KD.13.162
Ne neyther fuyr . ne flode . ne fere of þine enemy
Cr1.13.171KD.13.162
Ne neyther fyre ne floude , ne feare of thyne enemye
W.13.171KD.13.162
NeW.13.171: W alone reads Ne; other manuscripts have Ne neiþer. fuyr ne flood . ne feere of þyn enemy
Hm.13.171KD.13.162
ne neyþer fuyre ne flood · ne fere of þyn enemy
C.13.172KD.13.162
Ne neither fire ne flood · ne fere ofe thyn enemy
G.14.172KD.13.162
ne nother fyre ne floode ne feere off thyne enmye
O.13.171KD.13.162
Ne neiþer fijr ne flood  ne feer of þin enemyesO.13.171: OC2 alone have the plural form.
R.13.168KD.13.162
Ne nother fuer ne flode  ne fere of þin enemy .
F.10.165KD.13.162
Ne neythir feyȝr ne flood / ne feere of þyn enemy.