Readings for line KD.13.326

L.13.326KD.13.326
And þat watte wiste · wille wiste it after
M.13.323KD.13.326
And þat watte wiste . will wiste it after .
Cr1.13.326KD.13.326
And that Watte wyst , Wyll wyste it after
W.13.325KD.13.326
And þat watte wiste . wille wiste it after
Hm.13.324KD.13.326
and þat watte wyste · wylle wyste it after
C.13.324KD.13.326
And that watte wist · wille wist it after
G.14.326KD.13.326
and þat watt wyste / wyll wyste ytt after
O.13.324KD.13.326
And þat watte wiste  wille wiste it after
R.13.341KD.13.326
And þat watte wiste  wille wiste it after .
F.10.337KD.13.326
& al þat he of walter wiste / willyem wiste it soone.