Readings for line KD.13.64

L.13.68KD.13.64
Þanne seide I to my-self so · pacience it herde
M.13.68KD.13.64
Thanne seide I to my-self so  pacience it herde
Cr1.13.68KD.13.64
Then sayd I to my-selfe so , Patience it harde
W.13.68KD.13.64
Thanne seide I to my-self so . pacience it herde
Hm.13.68KD.13.64
than seyde y to my-sylfe so · pacyence yt herde ·
C.13.69KD.13.64
Than saide I to my-self · so pacience it herde
G.14.69KD.13.64
þen sayd I to my-selfe so pacyence ytt herde
O.13.69KD.13.64
Þanne seyde I to my-self  so pacience it herde
R.13.63KD.13.64
Þanne sayde I to my-self so  pacience it herde .
F.10.62KD.13.64
Þanne seyde y my-selue / þat Pacyense it herde.