Readings for line KD.14.24

L.14.27KD.14.24
Ne fende ne false man defoulen it in þi lyue
M.14.27KD.14.24
Ne fende ne fals man . defoulen it in þi liue
Cr1.14.27KD.14.24
Ne fende ne false man , defoulen it in thy lyfe
W.14.27KD.14.24
Ne fend ne fals man . defoulen it in þi lyue
Hm.14.27KD.14.24
ne fende ne fals man · deffoulyn it yn thy lyue ·
C.14.27KD.14.24
Ne fende ne falss man · defoulen it in thy lyue ·
G.15.27KD.14.24
ne fende ne falsce man defowlen ytt yn þi lyuve
O.14.27KD.14.24
Ne feend ne fals man  defoulen it in þi lyue
R.14.27KD.14.24
Ne fende ne fals man  defoulen it in þi liue .
F.10.501KD.14.24
Ne neyþir feend ne fals man / defoule it in þyn lyve.