Readings for line KD.14.65

L.14.73KD.14.65
And oute of þe flynte spronge þe flode · þat folke & bestes dronke
M.14.74KD.14.65
And out of þe flynt . sprong the flod . þat folk and beestes drunken .
Cr1.14.72KD.14.65
And out of þe flint spronge the floud þat folke and beastes dronke
W.14.72KD.14.65
And out of þe flynt sprong þe flood . þat folk and beestes dronken
Hm.14.72KD.14.65
and out of þe flynt sprong þe flood · þat folke & bestys dronke ·
C.14.72KD.14.65
And out of the flynt spronge the flood · þat folk & bestes dronke
G.15.72KD.14.65
and oute off þe flynt sprang þe floode þat folke & beastes dronke
O.14.72KD.14.65
And out of þe flynt spronge þe flood  þat folk & beestis drunken
R.14.74KD.14.65
And oute of þe flint spronge þe floed  þat folk and bestes dronke .
F.10.544KD.14.65
& out of þe flynt sprong þe flood / þat folk & beestis drunke.