Readings for line KD.15.335

L.15.343KD.15.335
How I myȝte mo þer-inne · amonges hem sette
M.15.339KD.15.335
How I miȝte mo þere-inne . amonges hem sette .
Cr1.15.336KD.15.335
Howe I myght moo therin amonge hem set
W.15.339KD.15.335
How I myȝte mo þer-Inne . amonges hem sette
Hm.15.335KD.15.335
how y mygth mo þerynne · amonges hem sette
C.15.334KD.15.335
how I myght mo ther-Inne · amonges hem sette
G.16.338KD.15.335
how I myght moo therynne amonges þem sett
O.15.338KD.15.335
How I myȝte . moo þerinne  amonges hem sette
R.15.366KD.15.335
How I miȝte mo þere-inne  amonges hem sette .
F.11.351KD.15.335
How y myghte moo þere-Inne / a-mongys hem sette.