Readings for line KD.15.438

L.15.453KD.15.438
Elleuene holy men · al þe worlde torned
M.15.449KD.15.438
Elleuene holy men . alle þe world turned
Cr1.15.445KD.15.438
AlenuenAleuen holy men , all the worlde turned
W.15.448KD.15.438
Elleuene holy men . al þe world tornede
Hm.15.444KD.15.438
enleuene holy men · all þe worlde turnede
C.15.439KD.15.438
Elleuene holy men al the worlde torned
G.16.443KD.15.438
elleuene holye men all þe worlde tuvrned
O.15.444KD.15.438
Elleuene holy men  al þe werld turnede
R.15.473KD.15.438
¶ Elleuene holy men  al the worlde torned .
F [Not found.]