Readings for line KD.15.449

L.15.464KD.15.449
More þorw miracles · þan þorw moche prechynge
M.15.460KD.15.449
More þoruȝ miracles . þanne þoruȝ muche prechinge .
Cr1.15.456KD.15.449
More through myracles , than through much preching
W.15.459KD.15.449
Moore þoruȝ miracles . þan þoruȝ muche prechyng
Hm.15.455KD.15.449
more þurgh myracles · þan þurgh moche prechyng
C.15.450KD.15.449
More thurȝ miracles þan thurȝ muche prechyng ·
G.16.454KD.15.449
more thrugh myracles þen thrugh moche preychyng
O.15.455KD.15.449
More þoruȝ myracles  þan þoruȝ myche prechyng
R.15.484KD.15.449
More þoruȝ miracles  þan þoruȝ muche prechynge .
F [Not found.]