Readings for line KD.15.488

L.15.490KD.15.488
With-oute trauaille þe tithe del · þat trewementrewe men biswynkyn
M.15.486KD.15.488
With-outen trauaille . þe tithe deel . þat trwe men biswynken
Cr1.15.482KD.15.488
Without trauel þe tyth deale , that true men beswinken
W.15.485KD.15.488
Wiþ-outen trauaille þe tiþe deel . þat trewe men biswynken
Hm.15.481KD.15.488
wyþ-outyn trauayle þe tyþe deel · þat trew men byswynkyn
C.15.476KD.15.488
With-outen trauaille the tithe del · þat trewe men biswynken
G.16.480KD.15.488
wythoute trauvell þe tythe dole / þat trewe men byswynken
O.15.481KD.15.488
W-oute trauayle þe tiþe del  þat trewe men biswynken
R.15.524KD.15.488
With-oute trauaile þe tithe del  þat trewe men by-swynken .
F [Not found.]