Readings for line KD.15.52

L.15.55KD.15.52
It were aȝeynes kynde quod he · and alkynnes resoun
M.15.54KD.15.52
It were aȝeins kynde quod he . and alle kynnes resoun .
Cr1.15.54KD.15.52
It were agaynst kind quod he , and kinnes reason ,
W.15.54KD.15.52
It were ayeins kynde quod he . and alle kynnes reson
Hm.15.54KD.15.52
yt were aȝenst kynde quod he · of al kyn resoun ·
C.15.54KD.15.52
It were ayeins kynd quod he · and alkynnes reson ·
G.16.54KD.15.52
ytt were ageynst kynd quod he & alkynnes reason
O.15.54KD.15.52
It were aȝens kynde quod he  & al kyns resoun
R.15.64KD.15.52
¶ It were aȝeynes kende quod he  and alle kyne resoun .
F.11.60KD.15.52
It were a-geyn kyȝnde quod he  & al-skens resoun.